Zdrowe serce
Zdrowe serce 

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

Niewydolność serca występuje gdy ilość krwi wyrzucana przez komory serca jest niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb tkanek i narządów.

Przyczynami niewydolności serca są przede wszystkim:

 • wrodzone wady serca i naczyń
 • nabyte wady serca i naczyń
 • kardiomiopatie
 • zaburzenia rytmu serca i przewodzenia
 • nadciśnienie płucne
 • nadciśnienie tętnicze
 • stany zapalne układu krążenia
 • rzadziej choroby innych układów: np. ciężkie zapalenie płuc, choroby metaboliczne, zatrucia, choroby endokrynologiczne.


Objawy wynikające z zaburzeń pracy prawej komory serca to przede wszystkim:

 • obrzęki na kończynach dolnych
 • obrzęki w okolicy lędźwiowo-krzyżowej
 • powiększenie wątroby
 • brak apetytu

W zaawansowanej niewydolności prawej komory serca:

 • pojawia się płyn w jamach ciała (jama brzuszna, jama osierdziowa, jama opłucnowa)
 • poszerzają się żyły szyjne

Objawy wynikające z zaburzeń pracy lewej komory serca to przede wszystkim

 • duszność (przyspieszenie liczby oddechów, wciąganie międzyżebrzy podczas oddychania)
 • kaszel
 • zmiany osłuchowe nad polami płucnymi


W miarę narastania zaburzeń pracy serca objawy niewydolności serca ulegają stopniowemu nasileniu, początkowo duszność lub pocenie się występuje podczas :

 • posiłków u niemowląt
 • intensywnego wysiłku fizycznego u dzieci starszych

W zaawansowanej niewydolności serca objawy występują również w spoczynku:

 • pojawia się duszność i kaszel w pozycji leżącej oraz w godzinach nocnych.
 • u niemowląt wydłuża się czas posiłku i zmniejsza ilość spożywanego pokarmu co ostatecznie powoduje zaburzenia rozwoju fizycznego (brak przyrostu masy ciała i wzrostu).


Dziecko z niewydolnością serca wymaga systematycznej :

 • kontroli kardiologicznej
 • kontroli pediatrycznej
 • oceny masy ciała i wzrostu.

Część pacjentów na zlecenie lekarza wymaga:

 • prowadzenia bilansu płynów przyjętych i wydalonych w ciągu doby
 • ograniczenia podaży soli w diecie.

Pacjenci z niewydolnością serca wymagają zmniejszenia wysiłków fizycznych:

 • niemowlęta z niewydolnością serca mogą wymagać częstszego i dłużej trwającego karmienia mniejszymi porcjami
 • starsze dzieci wymagają oszczędzającego trybu życia, unikania większych wysiłków fizycznych, zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego


W niewydolności serca na zlecenie lekarza stosowane jest leczenie farmakologiczne. Do najczęściej podawanych doustnie leków należą:

 • leki moczopędne (np. furosemid, verospiron)
 • inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (np. kaptopryl, enalapryl)
 • małe dawki leków blokujących receptory beta-drenergiczne (np. karwedilol)
 • preparaty naparstnicy (digoksyna)
 • niekiedy leki przeciwkrzepliwe (np. sintrom, warfaryna, enoksaparyna) lub przeciwpłytkowe (aspiryna)
 • doustne suplementy potasu (np. kalipoz, syropy zawierające potas) stosowane u pacjentów leczonych niektórymi lekami moczopędnymi (furosemid)


Do najczęściej występujących objawów niepożądanych leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca należą:

 • obniżenie poziomu potasu w surowicy po niektórych lekach moczopędnych (furosemid)
 • uczucie osłabienia spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi po inhibitorach konwertazy angiotensyny
 • napadowy kaszel po inhibitorach konwertazy angiotensyny
 • uczucie osłabienia spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi i zwolnieniem częstości rytmu serca po blokerach receptorów beta-adernergicznych
 • nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca po przedawkowaniu preparatów naparstnicy
 • krwawienia (np. ze śluzówek, nadmiernie obfite miesiączki) po lekach przeciwkrzepliwych
 • zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (bole brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego) po aspirynie

W każdym przypadku wystąpienia objawów ubocznych należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza


Na zlecenie lekarza dzieci z niewydolnością serca maja wykonywane kontrolne badania laboratoryjne takie jak np.:

 • morfologia krwi – np. u dzieci z wadami sinicznymi serca
 • jonogram – np. u dzieci leczonych lekami moczopędnymi, digoksyną
 • poziom białka w surowicy krwi np. u dzieci z obrzękami
 • badania oceniające pracę wątroby (poziom bilirubiny i transaminaz w surowicy krwi)
 • badania oceniające pracę nerek (poziom mocznika i kreatyniny w surowicy krwi)
 • badania oceniające układ krzepnięcia – przede wszystkim u dzieci otrzymujących profilaktycznie leki przeciwkrzepliwe
 • gazometria


Dzieci z zaawansowaną niewydolnością serca są leczone w warunkach szpitalnych ponieważ najczęściej wymagają:

 • zastosowania intensywnego leczenia z podaniem leków kardiologicznych droga dożylną
 • stosowania tlenoterapii

Pacjenci z niewydolnością serca wymagają profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY