POJEDYNCZA KOMORA

POJEDYNCZA KOMORA

Opis wady

Terminem tym określa się grupę wad, w których tylko jedna komora utrzymuje przepływ krwi w organizmie. Do tej grupy zalicza się między innymi następujące wady:

 • Wspólna komora, do której napływa krew z obu przedsionków

 • Zespół hipoplazji lewej komory

 • Zespół hipoplazji prawej komory

 • Zarośnięcie zastawki trójdzielnej

 • Inne wady z niedorozwojem jednej z komór serca

Objawy

Objawy kliniczne mogą być różnorodne w zależności od konfiguracji wady. Najczęściej występują:

 • Sinica

 • Niewydolność serca

 • Męczenie się, trudności w karmieniu

 • Słaby przyrost masy ciała

Leczenie

 • Przed korekcją chirurgiczną może być konieczne:

  • Utrzymanie drożności przewodu tętniczego przy pomocy wlewu Prostaglandyny E 1 – w postaciach ze znacznym ograniczeniem napływu do płuc od strony serca

  • Wykonanie zabiegu Rashkinda – przerwanie cewnikiem zakończonym balonem przegrody międzyprzedsionkowej w miejscu fizjologicznego otworu owalnego lub powiększenie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej, co umożliwia swobodny przepływ krwi z prawego do lewego przedsionka

 • Leczenie chirurgiczne – rodzaj leczenia zależy od odmiany anatomicznej wady. Zwykle jest ono dwuetapowe:

  • Zespolenie Glenna – połączenie żyły głównej górnej z prawą tętnicą płucną, a następnie

  • Operacja metodą Fontana – dołączenie żyły głównej dolnej do tętnicy płucnej co  całkowicie oddziela krążenie z krwią utlenowaną od krążenia z krwią nieutlenowaną

 • Czasem konieczne są zabiegi poprzedzające operację Glenna i Fontana:

  • Zespolenie systemowo-płucne (najczęściej połączenie między tętnicą podobojczykową a tętnicą płucną - zespolenie Blalock-Taussig) w przypadku znacznego utrudnienia dopływu krwi do płuc lub przy niedorozwoju tętnic płucnych

  • Banding pnia płucnego (założenie opaski zwężającej pień płucny) w odmianach anatomicznych, w których jest wysokie ciśnienie w pniu płucnym (np. gdy pień płucny odchodzi z komory lewej)

Zdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY