CAŁKOWITY NIEPRAWIDŁOWY PŁUCNY SPŁYW ŻYLNY TYP NADSERCOWY

CAŁKOWITY NIEPRAWIDŁOWY PŁUCNY SPŁYW ŻYLNY TYP NADSERCOWY

Opis wady

 • Żyły płucne zamiast uchodzić do lewego przedsionka łączą się z prawym przedsionkiem różnymi kanałami (nie występującymi w zdrowym sercu)

  • typ nadsercowy (najczęstszy) - żyły płucne łączą się z żyłą główną górną

  • typ śródsercowy - żyły płucne uchodzą do prawego przedsionka

  • typ podsercowy - kanał łączący żyły płucne przechodzi przez przeponę i łączy się z żyłą główna dolną lub jej rozgałęzieniami

  • typ mieszany- żyły płucne różnymi kanałami łączą się  zarówno z żyłami systemowymi jak i prawym przedsionkiem

 • Krew z prawego przedsionka przepływa przez ubytek przegrody międzyprzedsionkowej do lewego przedsionka, dalej do lewej komory i aorty

 • Prawa komora i prawy przedsionek są powiększone

 • Zwężenie w obrębie „drogi” którą spływają żyły płucne jest groźne dla życia (najczęściej dotyczy to spływu podsercowego)

Objawy

 • Sinica

 • Niewydolność serca

 • Niewydolność oddechowa

Leczenie

 • Chirurgiczne - skierowanie spływu z żył płucnych do lewego przedsionka z zamknięciem ubytku przegrody międzyprzedsionkowej



Zdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY