ANOMALIA EBSTEINA

ANOMALIA EBSTEINA

Opis wady

 • Anomalia budowy zastawki trójdzielnej

  • płatek przegrodowy i tylny zastawki przemieszczony w stronę koniuszka prawej komory

  • płatek przedni długi w kształcie „żagla”

 • Zastawka trójdzielna niedomykalna w różnym stopniu

 • Prawa komora zmniejszona, może być niewydolna

 • Przy dużej niedomykalności zastawki trójdzielnej i nieprawidłowej funkcji prawej komory krew może przeciekać z prawego do lewego przedsionka przez współistniejący ubytek przegrody międzyprzedsionkowej powodując sinicę

Objawy

 • Jeśli zmiany są niewielkie objawy mogą nie występować w okresie dzieciństwa

 • Sinica może występować już w okresie noworodkowym

 • Objawy niewydolności serca

 • Zaburzenia rytmu serca

Leczenie

Sposób leczenia zależy od nasilenia zmian i objawów

 • Leczenie farmakologiczne

 • Leczenie chirurgiczne

  Są różne metody leczenia operacyjnego – plastyka, wymiana zastawki trójdzielnej, plastyka prawego przedsionka, operacje jak w sercu jednokomorowym


Zdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY