ZAROŚNIĘCIE ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ

ZAROŚNIĘCIE ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ

Opis wady

 • Brak lub zarośnięcie zastawki trójdzielnej znajdującej się pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą

 • Nie ma przepływu krwi z prawego przedsionka do prawej komory

 • Krew z prawego przedsionka płynie przez ubytek przegrody międzyprzedsionkowej do lewego przedsionka a następnie do lewej komory

 • Dalszy przepływ krwi zależy od odmiany anatomicznej wady. W najczęstszej postaci aorta odchodzi z lewej komory, pień płucny jest zwężony, odchodzi z prawej komory a krew dopływa do niego przez ubytek przegrody międzykomorowej.

Objawy

 • Objawy zależą od odmiany anatomicznej wady.

 • W najczęstszej postaci, w której pień płucny odchodzi z prawej komory i jest zwężony objawy obejmują:

  • sinicę

  • duszność

  • męczenie się, trudności w karmieniu

  • słaby przyrost masy ciała

 • W postaciach bez zwężenia pnia płucnego przepływ krwi przez płuca jest zwiększony, najczęściej występują objawy niewydolności serca.

Leczenie

 • Przed korekcją chirurgiczną może być konieczne:

  • Utrzymanie drożności przewodu tętniczego przy pomocy wlewu Prostaglandyny E 1 - w postaciach ze znacznym ograniczeniem napływu do płuc od strony serca

  • Wykonanie zabiegu Rashkinda - przerwanie cewnikiem zakończonym balonem przegrody międzyprzedsionkowej w miejscu fizjologicznego otworu owalnego lub powiększenie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej, co umożliwia swobodny przepływ krwi z prawego do lewego przedsionka

 • Leczenie chirurgiczne - rodzaj leczenia zależy od odmiany anatomicznej wady. Zwykle jest ono dwuetapowe

  • Zespolenie Glenna - połączenie żyły głównej górnej z prawą tętnicą płucną, a następnie

  • Operacja metodą Fontana - dołączenie żyły głównej dolnej do tętnicy płucnej co całkowicie oddziela krążenie z krwią utlenowaną od krążenia z krwią nieutlenowaną

 • Czasem konieczne są zabiegi poprzedzające operację Glenna i Fontana:

  • Zespolenie systemowo-płucne (najczęściej połączenie między tętnicą podobojczykową a tętnicą płucną- zespolenie Blalock-Taussig) w przypadku znacznego utrudnienia dopływu krwi do płuc lub przy niedorozwoju tętnic płucnych

  • Banding pnia płucnego (założenie opaski zwężającej pień płucny) w odmianach anatomicznych, w których jest wysokie ciśnienie w pniu płucnym (np. gdy pień płucny odchodzi z komory lewej)Zdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY