PRZEŁOŻENIE WIELKICH PNI TĘTNICZYCH

PRZEŁOŻENIE WIELKICH PNI TĘTNICZYCH

Opis wady

 • Zamiana miejsc aorty i pnia płucnego; aorta odchodzi z prawej komory, pień płucny z lewej komory

 • Krew utlenowana z płuc wraca do lewego przedsionka, płynie do lewej komory a następnie wraca do pnia płucnego i tętnic płucnych. Krew nieutlenowana spływa z żył systemowych do prawego przedsionka, dalej do prawej komory a następnie do aorty. Tak więc w krążeniu systemowym płynie krew nieutlenowana.

 • Życie jest możliwe jedynie wtedy, gdy istnieją połączenia między krążeniem systemowym a płucnym

  • drożny przewód tętniczy

  • drożny otwór owalny(fizjologiczne połączenie między lewym a prawym przedsionkiem) lub ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

  • ubytek przegrody międzykomorowej

Objawy

 • Sinica

 • Duszność

 • Trudności w karmieniu

 • Brak przyrostu masy ciała

Leczenie

Przed korekcją wady serca:

 • Prostaglandyna E1 w stałym wlewie dożylnym dla utrzymania drożności przewodu tętniczego

 • Zabieg Rashkinda – wytworzenie lub poszerzenie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej przy pomocy cewnika zakończonego balonem, co umożliwia mieszanie się krwi i poprawia jej utlenowanie

Leczenie chirurgiczne:

 • Anatomiczna korekcja wady

  • połączenie aorty z pniem płucnym

  • połączenie pnia płucnego z aortą

  • przeszczepienie ujść tętnic wieńcowych do aorty

 • Korekcja wewnątrzprzedsionkowa (operacja Mustarda lub Senninga)

  • utworzenie w przedsionku tunelu przy pomocy łaty, przez który krew z żył płucnych przez zastawkę trójdzielną spływa do krążenia systemowego, a z żył głównych przez zastawkę dwudzielną płynie do krążenia płucnego. Obecnie ta operacja wykonywana jest sporadycznie.

 • Operacja Rastelliego - u dzieci z ubytkiem przegrody międzykomorowej i zwężeniem pnia płucnego

  • przy pomocy łaty tworzy się tunel przez ubytek przegrody międzykomorowej łączący lewą komorę z aortą

  • połączenie protezą lub homograftem pnia płucnego z prawą komorąZdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY