ZAROŚNIĘCIE ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO BEZ UBYTKU PRZEGRODY MIĘDZYKOMOROWEJ

ZAROŚNIĘCIE ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO BEZ UBYTKU PRZEGRODY MIĘDZYKOMOROWEJ

Opis wady

 • Zarośnięcie zastawki (błona w miejscu zastawki pnia płucnego), co uniemożliwia przepływ krwi z prawej komory do płuc

 • Niedorozwój prawej komory różnego stopnia

 • Obecność nieprawidłowych połączeń tętniczo – żylnych (sinusoidy) pomiędzy prawą komorą a tętnicami wieńcowymi

 • Nieprawidłowa budowa zastawki trójdzielnej (niedorozwój pierścienia zastawki, nieprawidłowe płatki zastawki)

Objawy

 • Sinica nasilająca się wraz z zamykaniem się przewodu tętniczego, przez który napływa krew z aorty do tętnicy płucnej

 • Niewydolność serca

Leczenie

 • atriosepstomia balonowa(zabieg Rashkinda) - poszerzenie otworu owalnego w przegrodzie międzyprzedsionkowej przez cewnik zakończony balonem, co umożliwia mieszanie się krwi i poprawia jej utlenowanie

 • chirurgiczne - zależy od anatomii wady i wieku dziecka:

  • zespolenie systemowo-płucne (najczęściej zespolenie Blalock –Taussig) – tętnicy podobojczykowej z tętnicą płucną co zapewnia dopływ krwi do płuc

  • chirurgiczne odtworzenie (rekonstrukcja) drogi odpływu prawej komory za pomocą graftu

  • przezskórne udrożnienie zastawki tętnicy płucnej techniką laserową lub falami o częstotliwości radiowej za pomocą cewnika

  • zespolenie Glenna- połączenie żyły głównej górnej z prawą tętnicą płucną

  • operacja metodą Fontana - połączenie żył systemowych z tętnicą płucną zewnątrz- lub wewnątrzsercowoZdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY