ZESPÓŁ FALLOTA Z BRAKIEM ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO

ZESPÓŁ FALLOTA Z BRAKIEM ZASTAWKI PNIA PŁUCNEGO

Opis wady

  • Brak lub tylko szczątkowe  płatki zastawki płucnej

  • Tętniakowate  poszerzenie pnia płucnego i tętnic płucnych co powoduje ucisk na tchawicę i oskrzela

  • Zwężenie mięśniowe prawej komory pod zastawką pnia płucnego ( zwężenie drogi odpływu prawej komory)

  • Ubytek przegrody międzykomorowej

  • Przemieszczenie ujścia aorty na prawo nad ubytek przegrody międzykomorowej (dekstropozycja) co powoduje napływ krwi do aorty z prawej i lewej komory

Objawy

  • Sinica

  • Niewydolność oddechowa

  • Niewydolność serca

Leczenie

  • Chirurgiczne – obejmuje zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej, poszerzenie drogi odpływu prawej komory z zastosowaniem graftu naczyniowego, plastykę poszerzonego pnia i tętnic płucnych

Często konieczne jest leczenie zwężonych oskrzeli.

Zdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY