Zdrowe serce
Zdrowe serce 
Koarktacja aorty

KOARKTACJA AORTY

Opis wady

 • Zwężenie aorty pomiędzy odejściem lewej tętnicy podobojczykowej a więzadłem tętniczym powstającym  po zamknięciu przewodu tętniczego w postaci:

  • niedorozwoju (hipoplazji) tej części aorty

  • zwężenia pierścieniowatego

 • Dochodzi do rozwoju krążenia obocznego przez tętnice odchodzące od aorty, które omijają miejsce zwężenia

 • Koarktacja aorty może współistnieć z innymi wadami, najczęściej zwężeniem zastawki lub pod zastawką aorty, ubytkiem przegrody międzykomorowej

 • U noworodków z ciasną koarktacją aorty prawo – lewy przeciek krwi z tętnicy płucnej do aorty przez drożny przewód tętniczy utrzymuje przepływ w narządach dolnej połowy ciała

 • Różnica (gradient) ciśnienia skurczowego krwi poniżej i powyżej koarktacji powoduje wysokie ciśnienie tętnicze na kończynach górnych, a obniżone na kończynach dolnych

Objawy

 • Zależą od stopnia nasilenia zmian. Przy małym zwężeniu objawy mogą się pojawić w późniejszym okresie

 • U noworodków z ciasnym zwężeniem objawy pojawiają się wkrótce po urodzeniu pod postacią niewydolności serca

 • U dzieci starszych najczęstszymi objawami są nadciśnienie tętnicze, wyższe ciśnienie tętnicze na kończynach górnych niż na dolnych, bóle głowy, krwawienia z nosa

Leczenie

Leczenie zależy od stopnia nasilenia zmian, wad współistniejących i objawów.

Opcje leczenia obejmują:

 • przezskórną angioplastykę balonową

 • przezskórne założenie stentu

 • leczenie chirurgiczne – wycięcie, poszerzenie zwężonego odcinka

Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY