Zwężenie podzastawkowe aorty Zwężenie zastawkowe aorty

ZWĘŻENIE PODZASTAWKOWE AORTY

Opis wady

  • Włóknisto-błoniaste zwężenie w drodze odpływu lewej komory pod zastawką aortalną. Często współistnieje niedomykalność zastawki aortalnej.

Leczenie chirurgiczne – wycięcie z drogi odpływu lewej komory nieprawidłowej tkanki

  • Przerost przegrody międzykomorowej – kardiomiopatia przerostowa. Choroba mięśnia sercowego uwarunkowana genetycznie, często występująca rodzinnie, związana z ryzykiem groźnych zaburzeń rytmu serca.

Leczenie

farmakologiczne, chirurgiczne (wycięcie przerosłej części przegrody międzykomorowej), leczenie i profilaktyka zaburzeń rytmu serca – stymulator, kardiowerter-defibrylator, ablacja

Zdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY