Zwężenie nadzastawkowe aorty Zwężenie nadzastawkowe aorty Ubytek przegrody międzykomorowej

ZWĘŻENIE NADZASTAWKOWE AORTY

Opis wady

  • Zwężenie powyżej zastawki aortalnej

  • Często współistnieją zwężenia tętnic wieńcowych, tętnic odchodzących od łuku aorty oraz mnogie zwężenia obwodowych tętnic płucnych

  • Może być częścią zespołu Williamsa

Leczenie

Leczenie chirurgiczne – poszerzenie zwężonego odcinka.

Zdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY