Zespół hipoplazji serca lewego

ZESPÓŁ HIPOPLAZJI LEWEGO SERCA

Opis wady

  • Wada polega na różnego stopnia niedorozwoju (hipoplazji) części anatomicznych lewego serca (lewa komora, zastawka dwudzielna, zastawka aortalna, aorta wstępująca, łuk aorty)

  • Prawe serce musi pracować dla utrzymania przepływu krwi zarówno w płucach jak i we wszystkich pozostałych narządach

  • Krew dopływa do aorty (a następnie do narządów ciała) od tętnicy płucnej przez przewód tętniczy

  • Zamykanie się przewodu tętniczego po urodzeniu powoduje ograniczenie dopływu krwi do aorty i pogarszanie się stanu dziecka

Objawy

  • Dochodzi do niewydolności serca, objawów wstrząsu i niewydolności wielonarządowej

Leczenie 

Leczenie chirurgiczne jest wieloetapowe

  • etap pierwszy - operacja metodą Norwooda u noworodka

  • etap drugi - operacja Glenna- połączenie żyły głównej górnej z tętnicą płucną zazwyczaj około 6 miesiąca życia

  • etap trzeci - operacja Fontana - dołączenie spływu z żyły głównej dolnej do tętnic płucnych (zazwyczaj około 18-36 miesiąca życia)

Zdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY