Wspólny pień tętniczy

WSPÓLNY PIEŃ TĘTNICZY

Opis wady

 • Zamiast dwóch tętnic z serca wychodzi tylko jedna tętnica (wspólny pień tętniczy), do której napływa krew z obu komór. Wspólny pień tętniczy następnie dzieli się na „część aortalną” która prowadzi krew do całego ciała i „część płucną” która prowadzi krew do płuc

 • Tętnice płucne mogą odchodzić od wspólnego pnia tętniczego krótkim pniem płucnym lub też oddzielnie na jednym lub różnych poziomach

  • Zastawka wspólnego pnia tętniczego może być nieprawidłowa, wielopłatkowa, zwężona i/lub niedomykalna

  • W obrębie łuku aorty mogą być zwężenia

Objawy

 • Sinica

 • Trudności w karmieniu

 • Brak przyrostu masy ciała

 • Duszność

 • Zaburzenia rytmu serca

 • Nadmierna potliwość

 • Senność, mała aktywność

Leczenie

Leczenie operacyjne polega na:

 • Rozdzieleniu wspólnego pnia tętniczego i wytworzeniu aorty

 • Połączeniu tętnic płucnych z prawą komorą

 • Zamknięciu ubytku przegrody międzykomorowej ze skierowaniem zrekonstruowanej aorty do lewej komoryZdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY