Okienko aortalno-płucne Okienko aortalno-płucne

OKIENKO AORTALNO-PŁUCNE

Opis wady

  • Ubytek o różnej wielkości w przylegających do siebie ścianach aorty i pnia płucnego

  • Lewo- prawy przepływ (przeciek) krwi z aorty do tętnicy płucnej

Objawy 

  • Objawy zależą od wielkości okienka aortalno- płucnego. Przy małym przecieku objawy mogą nie występować

  • W dużym okienku już w okresie noworodkowym i wczesno niemowlęcym występują objawy niewydolności serca

  • Może dojść do nadciśnienia płucnego, a następnie odwrócenia przecieku z lewo-prawego na prawo-lewy, sinica (zespół Eisenmengera)

Leczenie

Leczenie chirurgiczne - zamknięcie łatą ubytku w ścianie aorty i pnia płucnego

Zdrowe serce
Zdrowe serce 
Centrum Zdrowia Dziecka
polKARD
Klinika Kardiologii
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2008
AUTORZY